iconsicons

MGK – Tilmelding og optagelse

Tilmelding og optagelse

Alle unge musikere mellem 14 og 24 år kan søge optagelse på MGK Helsingør.

Der skal bestås en optagelseprøve i hovedinstrument og hørelære.

Du kan tilmelde dig til MGK her.

Fristen for færdiggørelse og indsendelse af tilmeldingen er den 1. februar 2018.

Som optagelsessøgende på Helsingør MGK 2018 søger du om optagelse i MGK Region Hovedstaden.
I næste sæson vil MGK-undervisning finde sted på Musikskolerne i KBH og Helsingør samt på Musikhøjskolen på Frederiksberg.

Ved tilmeldingen skal du oplyse MGK-centre i prioriteret rækkefølge (1., 2, og 3. prioritet) skriv i bemærkningerne dine ønsker til dét MGK-sted, hvor du ønsker at modtage undervisning. Hvis du vurderes egnet til optagelse og ikke optages på MGK Helsingør, kommer du i betragtning til MGK på et andet undervisningssted eller dét center, du har valgt som 2. eller 3. prioritet.
I løbet af maj og juni måned afklares det, om du kan blive tilbudt plads på din 2. eller 3. prioritet.

FORUDSÆTNING:

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om eleven i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet. Da denne er særdeles krævende, må eleven allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på at prioritere bifagsklaver i kursusforløbet.