iconsicons

MGK – Undervisningen

Helsingør MGK er kendt for at have et fantastisk studie-miljø.

Mandag og fredag summer vores skønne, gamle ombyggede sukkerfabrik af kreativitet og musikalsk sammenhold, når 25 MGKstuderende lægger beslag på alle hjørner til undervisning, øvning, socialisering og udvikling.

I Helsingør har vi to forskellige studieretninger:
– rytmisk linie
– klassisk linie

Visse fag er gennemgående for alle studerende, mens andre er afhængig af hvilken linie du går på.

Undervisningen lægges på mandage mellem 8:30 og
20:00 og fredage ml. 8:30 og ca. 16:00.
Der er 3 skoleår á 32 uger med ca. 7-9 lektioner om ugen.
Vi følger skolernes ferieplan.

Der er mødepligt til alle fag.
Såfremt en elevs fravær overstiger 20% af sæsonens skemalagte lektioner, kan eleven bortvises fra kurset.
Det samme gælder ved udeblivelse fra undervisningen uden gyldig grund.

Længerevarende sygdom skal dokumenteres med lægeattest, som eleven selv bekoster.

MGK tilrettelægger undervisningen, så det muligt at følge anden skolegang sideløbende. Det betyder, at begrebet lovligt fravær ikke eksisterer.

Undervisningen tilrettelægges af to koordinatorer:

Rytmisk koordinator:
Anne Kierulff, tlf. 2531 1748
aki61@helsingor.dk

Klassisk koordinator:
Maret Petersen, tlf. 2531 1746
mpe61@helsingor.dk