iconsicons

Marie Karlsson

Marie underviser i valdhorn og hun har underviset fra 1986. Marie spiller som hornist i messingkvintet, messingsextet og freelance i forskellige symfoniorkestre og blæserorkestret. Marie spiller også som solist.
Marie  underviser også i Helsingborg og Höganäs i Sverigeog hun underviser i hornkvartet og blæserorkestet  i Helsingborg.

MarieWeb