Alex Bach Andersen : DIRIGENT HARMONIEN

Jeg er født 1963 af dansk/svensk-andalusiske forældre og har interesseret mig for direktion siden min tidligste barndom. Modtog klaverundervisning som seks-årig og påbegyndte studium af klassisk slagtøj 1973. Enkeltfagskurser i Musikhistorie, Harmonisering, Dansk symfonisk tradition (1986-7) og Schenker-analyse (2011) på Københavns Universitet. Efteruddannelse i Hørelære på DKDM hos Per Bundgaard. I 1988 blev jeg optaget i Professor Jorma Panulas dirigentklasse på DKDM med højeste hovedfagskarakter (10 efter 13-skalaen). Fra 1990- assistent på slagtøj/pauke i Sjællands/Tivolis Symfoniorkester.
Jeg sidder siden foråret 2009 i bestyrelsen for Foreningen Danske Orkesterdirigenter, hvis ambition er at tilbyde kurser for dirigenter, af primært amatørorkestre (symfoni, harmoni, brass band, big band), for at højne standarden af disse.
Har dirigeret koncerter med Sjællands og Sønderjyllands Symfoniorkestre. Har været fast dirigent for følgende orkestre: Etatsorkestret, Musikforeningen Euphrosyne, Helsingør Jernbaneorkester, samt assisterende dirigent i Hvidovre Brass Band. Har været assistent for Jorma Panula (DKDM), Leif Segerstam (RSO), Markus Lehtinen (DKDM), Frans Rasmussen (KUSO), Kaare Hansen (Amatørsymfonikerne), Támas Vetö (DKDM) og Verner Nicolet (DKDM).
Herudover synger jeg bas i Humlebæk Kirkes Kor.