MGK eksamenskoncerter 24. maj og 25. maj!

Husk:

MGK eksamenskoncert 24. maj kl. fra kl. 11.55 i Vestervang kirke

MGK eksamenskoncert 25. maj fra kl. 14.00 i Toldkammeret