Alexandra Hélianne Blais: VIOLIN

“Fra Tivoli Promenade orkester til L.O.C.”
I min undervisning er det vigtigt at have det sjovt, og at eleven lærer noget nyt.

Anne Kierulff : RYTMISK SANG

I min undervisning er det vigtigt at skabe en tillidsfuld og rummelig ramme, hvor sangene og undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor eleven føler sig tryg og har lyst til at lære, og hvor vi sammen kan udforske, udfordre og udfolde dét, at synge.

Bjarne Høy : VIOLIN og BRATSCH

I min undervisning er det vigtigt at lege….Leg…Leg…Leg med toner…..efter en uge gerne med et kunstnerisk tilsnit….humøret ind i musikken, og omvendt!

Eva Skipper : ELBAS og KONTRABAS

“Never judge a bassplayer by the solo”
I min undervisning er det vigtigt at lytte efter musikken – selv når den bliver teknisk. Det er en forudsætning for motivationen, at der er musik i lokalet.

Fritz Gerhard Bethelsen : KLARINET

”Du kan alt med din klarinet – hvis du altså bare vil det nok ☺”
I min undervisning er balancen imellem spilleglæde og struktur vigtig. Med udgangspunkt i udvikling af dine instrumentale færdigheder, sammen med at det skal være sjovt, arbejder vi altid med musikken i centrum. Mit fokus er at gøre dig bevidst om din musikalitet og hvordan du med din klarinet, kan formidle bedst muligt.

Helle Waagø : GRUNDSKOLEN og KOR

“Jeg elsker at undervise”
I min undervisning er det vigtigt at eleverne bliver nysgerrige, får åbnet deres øjne og får lyst til at lære/vide mere udi musikkens verden. Jeg ønsker at være med til at udvikle børnenes kompetencer, både socialt og musikalsk gennem en undervisning der indeholder både leg, sjov og læring.

Henrik Engqvist : TROMMER

“No guts, No glory”
I min undervisning er det vigtigt at mesterlæren er i live!! Vi fordyber os i Rytme, Groove, Koordination, Spilleteknik og nodelæsning. Spiller en del sammen med.
Alle stilarter berøres med tiden, så du får et solidt fundament, rytmisk og musikalsk.

Jens Carlander : SUZUKI-GUITAR og GUITAR

“Gentagelse er al lærdoms moder!”
I min undervisning er det vigtigt, at håndværket bliver indøvet ved hjælp af rim, remser og fri fantasi, så spilleglæde og kunnen følges ad i et tempo, som er tilpasset den enkelte med trygt og fast materiale.

Jesper Agesen : RYTMISK GUITAR

“Musikundervisning skal både være sjovt og lærerigt”
I min undervisning er det vigtigt at du lærer nogle konkrete færdigheder indenfor rytmisk guitar. Samt vigtigt at du lærer nogle af de ting der skal til for at kunne spille sammen med andre. Det skal være hyggeligt og sjovt at gå til guitar.

Johannes Bo Larsen : RYTMISK GUITAR

“Musik er ikke for sjov! – men det er sjovt at spille musik”
I min undervisning er det vigtigt at gøre, som læreren siger (for han/hun ved bedst!), at du øver dig ligeså meget som du spiller computer, og altid have et plekter i baglommen.

Karen Marie Crabtree : KLAVER

“Hvor ord svigter, taler musikken” (H.C. Andersen)”
I min undervisning er det vigtigt at glæden ved at spille formidles, og at eleven udvikler evnen til at lytte og til at udtrykke sig i musikken.

Kim Holfelt : ACCORDEON, HARMONIKA, RYTMISK KLAVER

“Musik er et unikt verdenssprog, der connecter mennesker overalt uanset alverdens forskelligheder”
I min undervisning er det vigtigt, at eleven trives og går derfra med masser af inspiration samt motivation til at gå hjem øve sig.

Mads Hebsgaard Andersen : SLAGTØJ

“Spil for livet – det er ikke farligt”
I min undervisning er det vigtigt at forsøge at fortabe sig frem for at give fortabt. At forsøge at lære musikkens udtryksformer at kende frem for at give sine udtryksformer til kende for musikken. At forsøge at observere sin musiceren frem for at vurdere sig selv.

Makiko Hirabayashi : RYTMISK KLAVER

“Musik som et personligt udtryk”
I min undervisning er det vigtigt at have god kontakt og nærvær, samt respekt for elevens kreativitet og eget musikalske udtryk.

Maret Vinqvist : SAXOFON

“Man kan hvad man skal”
“I min undervisning er det vigtigt at man lærer sig selv og sine evner at kende gennem vedholdenhed, fordybelse og koncentration.”

Maria Minculescu : CELLO

“Musik tilhører alle, og den menneskelige personlighed kan ikke udvikle sig uden musikkens indflydelse” (Zoltan Kodaly)
I min undervisning er det vigtigt at eleven opnår et langvarigt forhold til cellospil og musik i det hele taget.

Martin Roy Wade : SANG og TROMMER

“Den, der står på skuldrene af sine forfædre, står stærkt”
I min undervisning er det vigtigt… at vi har det sjovt.

Matilde Zeeberg: KONTRABAS

Det skal være sjovt at spille kontrabas!
Det er i hvert fald min holdning. Jeg tager udgangspunkt i hver elev og gør undervisningen inspirerende og relevant for alle. Og så er det vigtigt for mig, at eleverne lærer at lytte og spille sammen med andre – for mig selv er det der den allerstørste glæde ved musikken ligger.

Susanne Vibæk Svanekier : SOUSCHEF

Som trompetist og dirigent har jeg undervist og arbejdet med musik i mange år. Efterhånden fandt jeg glæden ved det administrative, og jeg har nu fundet min helt rette hylde som souschef.

Sascha Nedergaard : KLAVER

“Klassisk klavertradition fra Moskva”
I min undervisning er det vigtigt at der er fokus på klang og udtryk i musikken.

Tanja Backe : TVÆRFLØJTE

“Det tager tid og masser af tålmodighed, men det er det værd. Oplevelsen af at spille musik er ubeskriveligt dejlig og vanedannende, så pas på! Du kan blive afhængig.” I min undervisning er det vigtigt at eleven føler sig inspireret nok til at gå hjem og øve sig, men også tryg nok til at komme tilbage og fortælle, at det måske ikke er blevet til så meget denne gang.

Thomas Walbum : RYTMISK KLAVER

“The piano ain’t got no wrong notes.” (Thelonious Monk)
I min undervisning er det vigtigt, at vi gennemgår de grundlæggende færdigheder, såsom klaverteknik, nodelæsning, samt stilkendskab. Derudover arbejder vi med gehørsspil, becifringsspil og improvisation.

Ny hjemmeside i luften

Så lykkedes det at få lavet en moderne, lækker hjemmeside – som du også vil få glæde af på mobil og tablets.  

MGK en dag?

Se i menuen om muligheder for de vedholdende