Anne Kierulff : RYTMISK SANG

I min undervisning er det vigtigt at skabe en tillidsfuld og rummelig ramme, hvor sangene og undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor eleven føler sig tryg og har lyst til at lære, og hvor vi sammen kan udforske, udfordre og udfolde dét, at synge.

Birgitte Eriksen : OBO

“Er du god til at puste balloner op?? ”
Det vigtigste i min undervisning er at vi har det sjovt. Oboens smukke tone er let at genkende. Undervisningsmaterialet bygger lige fra start på ”play along” system med øve-cd. Der er mange muligheder for at den daglige øvning bliver sjov og lyder godt!

Eva Skipper : ELBAS og KONTRABAS

“Never judge a bassplayer by the solo”
I min undervisning er det vigtigt at lytte efter musikken – selv når den bliver teknisk. Det er en forudsætning for motivationen, at der er musik i lokalet.

Fritz Gerhard Bethelsen : KLARINET

”Du kan alt med din klarinet – hvis du altså bare vil det nok ☺”
I min undervisning er balancen imellem spilleglæde og struktur vigtig. Med udgangspunkt i udvikling af dine instrumentale færdigheder, sammen med at det skal være sjovt, arbejder vi altid med musikken i centrum. Mit fokus er at gøre dig bevidst om din musikalitet og hvordan du med din klarinet, kan formidle bedst muligt.

Henrik Engqvist : TROMMER

“No guts, No glory”
I min undervisning er det vigtigt at mesterlæren er i live!! Vi fordyber os i Rytme, Groove, Koordination, Spilleteknik og nodelæsning. Spiller en del sammen med.
Alle stilarter berøres med tiden, så du får et solidt fundament, rytmisk og musikalsk.

Helle Waagøe : GRUNDSKOLEN og KOR

“Jeg elsker at undervise”
I min undervisning er det vigtigt at eleverne bliver nysgerrige, får åbnet deres øjne og får lyst til at lære/vide mere udi musikkens verden. Jeg ønsker at være med til at udvikle børnenes kompetencer, både socialt og musikalsk gennem en undervisning der indeholder både leg, sjov og læring.

Jens Carlander : SUZUKI-GUITAR og GUITAR

“Gentagelse er al lærdoms moder!”
I min undervisning er det vigtigt, at håndværket bliver indøvet ved hjælp af rim, remser og fri fantasi, så spilleglæde og kunnen følges ad i et tempo, som er tilpasset den enkelte med trygt og fast materiale.

Jesper Agesen : RYTMISK GUITAR

“Musikundervisning skal både være sjovt og lærerigt”
I min undervisning er det vigtigt at du lærer nogle konkrete færdigheder indenfor rytmisk guitar. Samt vigtigt at du lærer nogle af de ting der skal til for at kunne spille sammen med andre. Det skal være hyggeligt og sjovt at gå til guitar.

Johannes Bo Larsen : RYTMISK GUITAR

“Musik er ikke for sjov! – men det er sjovt at spille musik”
I min undervisning er det vigtigt at gøre, som læreren siger (for han/hun ved bedst!), at du øver dig ligeså meget som du spiller computer, og altid have et plekter i baglommen.

Karen Marie Crabtree : KLAVER

“Hvor ord svigter, taler musikken” (H.C. Andersen)”
I min undervisning er det vigtigt at glæden ved at spille formidles, og at eleven udvikler evnen til at lytte og til at udtrykke sig i musikken.

Mads Hebsgaard Andersen : SLAGTØJ

Spil for livet – det er ikke farligt”
 I min undervisning er det vigtigt at forsøge at fortabe sig frem for at give fortabt. At forsøge at lære musikkens udtryksformer at kende frem for at give sine udtryksformer til kende for musikken. At forsøge at observere sin musiceren frem for at vurdere sig selv.

Maret Vinqvist : SAXOFON

“Man kan hvad man skal”
“I min undervisning er det vigtigt at man lærer sig selv og sine evner at kende gennem vedholdenhed, fordybelse og koncentration.”

Maria Minculescu : CELLO

“Musik tilhører alle, og den menneskelige personlighed kan ikke udvikle sig uden musikkens indflydelse” (Zoltan Kodaly)
I min undervisning er det vigtigt at eleven opnår et langvarigt forhold til cellospil og musik i det hele taget.

Tanja Backe : TVÆRFLØJTE

“Det tager tid og masser af tålmodighed, men det er det værd. Oplevelsen af at spille musik er ubeskriveligt dejlig og vanedannende, så pas på! Du kan blive afhængig.” I min undervisning er det vigtigt at eleven føler sig inspireret nok til at gå hjem og øve sig, men også tryg nok til at komme tilbage og fortælle, at det måske ikke er blevet til så meget denne gang.

Thomas Walbum : RYTMISK KLAVER

“The piano ain’t got no wrong notes.” (Thelonious Monk)
I min undervisning er det vigtigt, at vi gennemgår de grundlæggende færdigheder, såsom klaverteknik, nodelæsning, samt stilkendskab. Derudover arbejder vi med gehørsspil, becifringsspil og improvisation.