Corona – Regler

Retningslinjer for Musikskolen:

Er et barn for syg til at gå i skole, er det også for syg til at gå på Musikskole.

Er man hjemsendt fordi en i klassen e.l. har corona, må man ikke møde i skole, eller i Musikskole, men skal gå i hjemmekarantæne indtil man har en negativ coronatest og har lov til at vende tilbage i skole/Musikskole.

GENERELT

  • Alle skal vaske/spritte hænder inden adgang til Musikskolen.
  • Elever møder kort før undervisningstid på Musikskolen og forlader skolen igen straks efter endt undervisning. Forældre har kun adgang på Musikskolen, hvis det er absolut nødvendigt.
  • Ved ankomst benyttes Musikskolens hovedindgang ved Lundegade.
  • Elever som skal undervises på 1. etage går op ad trappen ved hovedindgangen.
  • Skolen forlades ved at benytte udgangen ved kontorerne. Der vil være skiltning på skolen.
  • Elever, forældre og lærere må ikke opholde sig i bygningen før og efter undervisning.

MUNDBIND / VISIR

Man skal bære mundbind/visir ved ankomst og afsked, og når man bevæger sig rundt i Musikskolens bygning. Man må gerne tage det af så snart man sidder på sin stol til undervisningen og f.eks. til orkester eller korprøver. Der skal således ikke bruges mundbind, når man er ankommet til sin plads i undervisningslokalet og undervisningen foregår.

Kravet om mundbind/visir gælder alle elever (fra 12 år og op), forældre og Musikskolens medarbejdere, som færdes på Musikskolen.

På Minimusik holdene skal de deltagende forældre bære mundbind også ifm. undervisningen, da undervisningen ikke kun foregår siddende.

FORSAMLINGSFORBUD

Max 25 personer forsamlet på ét område.

Generelt appellerer vi til at alle er opmærksomme på at undgå al unødig færden på Musikskolen, så vi undgår forsamlinger og i det hele taget unødig kontakt. Derfor må forældre kun følge deres børn ind på Musikskolen, hvis det er absolut nødvendigt. Ligeledes skal færden på Musikskolen ifm. pauser mellem undervisning foregå med god afstand, så vidt muligt siddende osv.

UNDERVISNINGSLOKALER

  • Der må ikke finde sangaktiviteter sted indendørs. Ved sang udendørs skal der være min. 2 meters afstand og 4 m2 per person.
  • Der skal være 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktiviteter med en afstand på mindst 2 meter (fra næsetip til næsetip). Ved siddende aktiviteter skal der blot være 2 m2 per person og en afstand på mindst 1 meter.
  • Elever og lærere bruger hver sit nodestativ og noder. Elever og lærere benytter egne instrumenter, når det er muligt.
  • Lokalerne udluftes regelmæssigt. Læreren aftørrer elevnodestativ samt alle håndtag og flader regelmæssigt med sprit. Der forefindes særlig sæbe til rengøring af klaverer.