Ledige stillinger

Engageret obolærer til Helsingør Musikskole

Helsingør Musikskole søger en dygtig og engageret obolærer til oboundervisning af børn og unge på Musikskolen og på Apperupskolen. Du vil også blive en del af lærerteamet omkring Musikskolens harmoniorkester for begyndere; Miniharmonien. Desuden ligger der i stillingen deltagelse i stævnedage og andre fællesaktiviteter, koncerter, elevrekruttering, talentudvikling samt deltagelse i diverse mødefora – alt sammen i et aktivt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

På Helsingør Musikskole tror vi på fællesskabet som den stærkeste motivationsfaktor. Derfor opfordrer vi alle elever til også at indgå i Musikskolens gratis sammenspilstilbud ud over soloundervisningen. Der vil desuden være mange ekstra aktiviteter, hvor alle elever engageres aktivt i koncertvirksomhed og fællesaktiviteter, hvorfor weekendarbejde vil forekomme. Den skemalagte undervisning foregår som udgangspunkt om fredagen.

Vi lægger stor vægt på metodisk bevidsthed og pædagogisk erfaring. Vi ønsker ligeledes, at vores undervisere har et kunstnerisk virke, som kan indgå i undervisningens læringsformer og værdier.

Vi søger en engageret person, der 

 • Er uddannet fra konservatoriet eller lignende.
 • Har sans for og erfaring med pædagogisk og musikfagligt arbejde med børn og unge.
 • Har lyst til at indgå i teamsamarbejder med andre musiklærere.
 • Er empatisk og imødekommende over for elever og forældre.
 • Udviser åbenhed og vilje til at engagere sig i Helsingør Musikskole som arbejdsplads.

Vi tilbyder

 • Et spændende job med mulighed for personlig og faglig udvikling og udfoldelse.
 • En velfungerende arbejdsplads med flotte fysiske rammer.
 • En stærk tradition for at fremme det musikalske talent.
 • En fantastisk lærerstab og velfungerende administration.

Helsingør Musikskole er en del af en kommune, hvor kulturen indtager en helt central plads

 • Vi arbejder tæt sammen med byens mange spændende kulturinstitutioner.
 • Vi indgår i et veletableret børnekulturelt netværk.
 • Vi udvikler samarbejde med folkeskolerne om ‘Den åbne skole’ og skolereformen.
 • Vi bruger flittigt kommunens mange scener og kulturelle platforme.
 • Vi bidrager til at løfte kommunens fælles vision.


Helsingør Musikskole er en af Danmarks ældste musikskoler men med helt nye fysiske rammer fra januar 2020. Vi har fokus på udvikling af aktive samarbejder i en by, som har en stærk og nyskabende kulturel identitet og profilering, hvilende på en unik historisk fortælling.

Løn og ansættelse

Løn efter gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. marts 2021.

Stillingen er med en beskæftigelsesgrad på 7,5/37. Der kan forekomme både aften- og weekendarbejde.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og at denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.


Ansøgningsfrist er søndag den 3. januar 2021 kl. 23.59. Ansøgninger modtages kun digitalt via kommunens jobportal.


Ansættelsessamtaler vil foregå fredag den 8. januar 2021. Samtalerne vil eventuelt blive afholdt online alt efter hvordan corona-restriktionerne ser ud på det tidspunkt.

Vi vil bede dig forberede et lille stykke musik på obo (max 3 min), som du skal spille for ansættelsesudvalget ifm. samtalen.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Pædagogisk leder Astrid Vadgaard Christensen 2442 0671 eller chris@helsingor.dk.