Mens vi venter på at åbne igen

I disse tider modtager musikskoleeleverne undervisning via internettet. Således også Ida-Marie som her bliver undervist af cellolærer Maria Minculescu