MGK – Klassisk linie

På den klassiske linje er hovedfaget enten et instrument eller klassisk sang. På enkelte kurser kan også kor- og ensembleledelse være et hovedfag. Musikken, vi arbejder med på klassisk linje, er normalt nedskrevet og fortolkes gennem noder. Klassisk linje kalder vi også interpretationsmusik.

OPTAGELSESPRØVE

Du skal som minimum spille eller synge to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil (kammermusik/ensemble/kor/orkester).
Du vil blive testet i skalaspil med op til 3 fortegn. Endvidere prøves i lettere prima vista spil / sang og evt. bi – instrument.

ALMENE FAG (fælles for alle linjer)

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og enkle melodistumper, vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7-skalaen.

På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK centers koordinations-udvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspils-muligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag.