MGK – Optagelsesprøven

Hovedinstrument/sang
• Til prøven i hovedinstrument/sang udføres to stykker musik af forskellig karakter.
• Mindst det ene skal udføres som sammenspil.
• Ansøgeren skal selv medbringe akkompagnatør eller medspillere.
• For ansøgere til den rytmiske linje skal prøven indeholde improvisation.
• Endvidere prøves sangere og instrumentalister i lettere prima vista.
• Klassiske instrumentalister prøves endvidere i skalaspil.
• Samlet varighed ca. 6 minutter.
• Der må ikke benyttes bånd, sequencer eller computer som akkompagnement.

Almene bifag
Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, indeholdende spontant gehør og imitation af en kort melodi og rytme.

Varighed
Hele optagelsesprøvens varighed vil ikke overstige 15 minutter. Ansøgeren må være forberedt på, at prøven kan afkortes efter censorernes skøn.

Censorer
Der medvirker eksterne censorer ved prøven.

Der stilles ikke specifikke genremæssige krav. Den optagelsessøgende bør udtrykke sig indenfor de stilarter, vedkommende befinder sig bedst i.
Der lægges vægt på det musikalske udtryk samt evnen til at formidle.
Det er hensigten af afvikle prøven i en så afslappet atmosfære som muligt.