MGK – Rytmisk linie

Herunder folkemusik og andre genrer, som ikke er klassiske.
På den rytmiske linje er hovedfaget enten et instrument eller sang. På enkelte kurser kan også kor og ensembleledelse være et hovedfag. Musikken, vi arbejder med på rytmisk linje kan være både nedskrevet, aflyttet, selvkomponeret eller på gehør. Rytmisk linje kalder vi også improvisationsmusik.

OPTAGELSESPRØVE

Du skal som minimum spille eller synge to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil.
Du skal vise, at du kan improvisere til prøven, og du vil blive testet i gehørsimprovisation eller stemmespil for folkemusikerne.
Endvidere prøves du i lettere prima vista spil og evt. bi – instrument.

ALMENE FAG

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og enkle melodistumper, vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7-skalaen.

På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK centers koordinations-udvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspils-muligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag.