MGK – Tilmelding og optagelse

Tilmelding og optagelse

Alle unge musikere mellem 14 og 24 år kan søge optagelse på MGK Helsingør.

Som optagelsessøgende på Helsingør MGK søger du om optagelse i center MGK Hovedstaden.

Du kan tilmelde dig til MGK her. Senest 1. februar 2023.
Tilmeldingen åbner 1. december 2022.