MGK – Undervisningen

Helsingør MGK er kendt for at have et fantastisk studie-miljø.

Mandag og fredag summer vores skønne, gamle ombyggede sukkerfabrik af kreativitet og musikalsk sammenhold, når 25 MGKstuderende lægger beslag på alle hjørner til undervisning, øvning, socialisering og udvikling.

I Helsingør har vi to forskellige studieretninger:
– rytmisk linie
– klassisk linie

Visse fag er gennemgående for alle studerende, mens andre er afhængig af hvilken linie du går på.

Undervisningen lægges på mandage mellem 8:30 og
20:00 og fredage ml. 8:30 og ca. 16:00.
Der er 3 skoleår á 32 uger med ca. 7-9 lektioner om ugen.
Vi følger skolernes ferieplan.

Der er mødepligt til alle fag.
Som MGK elev skal man have 80 % fremmøde i ALLE fag – dvs. at man må max have 20 % fravær i hvert enkelt fag.

Planlagt fravær skal altid godkendes på forhånd af faglæreren, og ved tvivl ligeledes af MGK-lederen.
Ved sygdom skal faglæreren informeres om dette rettidigt – dvs. så læreren kan nå at lave eventuelle justeringer i sin undervisning.

Udeblivelse fra undervisning uden godkendelse eller manglende rettidig sygemelding, vil føre til en samtale.
Ligeledes vil en overskridelse af fraværsprocenten føre til en samtale og kan i yderste konsekvens betyde, at undervisningsforløbet afbrydes.

Længerevarende sygdom skal dokumenteres med lægeattest, som eleven selv bekoster.

MGK tilrettelægger undervisningen, så det muligt at følge anden skolegang sideløbende. Det betyder, at begrebet lovligt fravær ikke eksisterer.

Undervisningen tilrettelægges af to koordinatorer:

Rytmisk koordinator:
Anne Kierulff, tlf. 2531 1748
aki61@helsingor.dk