MGK – Undervisningen

Helsingør MGK er kendt for at have et fantastisk studiemiljø.

Mandag og fredag summer Helsingør MGK af kreativitet og musikalsk sammenhold, når 25 MGK-studerende lægger beslag på alle hjørner til undervisning, øvning, socialisering og udvikling.

I Helsingør har vi to forskellige studieretninger:
– Rytmisk linje
– Klassisk linje

Visse fag er gennemgående for alle studerende, mens andre er afhængig af hvilken linje du går på.

Undervisningen lægges på mandage mellem 8:30 og 20:00 og fredage ml. 8:30 og ca. 16:00.
Der er 3 skoleår á 32 uger med ca. 7-9 lektioner om ugen.
Vi følger skolernes ferieplan.

Mødepligt

Der er mødepligt til alle fag.
Som MGK elev skal man have 80 % fremmøde i ALLE fag – dvs. at man må max have 20 % fravær i hvert enkelt fag.

Fravær

Planlagt fravær skal altid godkendes på forhånd af faglæreren, og ved tvivl ligeledes af MGK-lederen.
Ved sygdom skal faglæreren informeres om dette rettidigt – dvs. så læreren kan nå at lave eventuelle justeringer i sin undervisning.

Udeblivelse fra undervisning uden godkendelse eller manglende rettidig sygemelding, vil føre til en samtale.
Ligeledes vil en overskridelse af fraværsprocenten føre til en samtale og kan i yderste konsekvens betyde, at undervisningsforløbet afbrydes.

Længerevarende sygdom skal dokumenteres med lægeattest, som eleven selv bekoster.

MGK tilrettelægger undervisningen, så det er muligt sideløbende at følge skolegang i Folkeskolen eller Gymnasiet. Det betyder, at begrebet lovligt fravær ikke eksisterer.

Koordinator

Undervisningen tilrettelægges af koordinator Anne Kierulff. Anne kan træffes på mail eller telefon:

Tlf. 25 31 17 48
aki61@helsingor.dk