For Børneinstitutioner

Tilbud til institutioner med førskolebørn 0 – 6 år:

Vuggestue børn 0-3 år:

Babyrytmik / stimulering af sanser:
• Lytte til lyde og musik af forskellig slags
• Synge med hensyntagen til barnestemmen
• Føle og mærke rytmeinstrumenter
• Bevæge sig, lege og udvikle motorikken
• Udforske, udveksle og udvikle nysgerrighed og tillid

Barnet stimuleres gennem elementære musikalske grundelementer, der er med til at grundlægge forudsætninger for et langt og aktivt musikliv.

Børnehavebørn 3 – 6 år:

Førskolebørn / præsentation af elementære musikalske grundelementer:
• Lytte og udvikle fokus og koncentrationsevne
• Synge med hensyntagen til barnestemmen
• Spille forskellige rytmeinstrumenter
• Lege rytme – og sanglege
• Begyndende rytme – og nodelære
• Stimulere og udvikle fantasi og kreativitet

Det praktiske:

• Undervisningens varighed er 45 min.
• Forløb 8 gange
• Undervisningen foregår ude i institutionerne i et stort, lyst og uforstyrret lokale
• Pris: kontakt musikskolen for samlet pris
• Tilmelding: www.helsingormusikskole.dk

Forløbet er tænkt som kompagnonundervisning. Det betyder, at mindst én pædagog fra dagsinstitutionen deltager i forløbet sammen med børnene og underviseren fra musikskolen. Hermed sikres mulighed for kontinuitet, faglig udveksling, gensidig inspiration samt evt. opfølgning med børnene efterfølgende.

IMG_2824B