Nye corona-restriktioner, men Musikskolen er stadig åben!

Vi er glade for at Musikskolen stadig kan fortsætte alle sine aktiviteter! Regeringens seneste udmelding på pressemødet d. 23. oktober om nye restriktioner betyder dog mindre justeringer, som vi lige nu er i fuld sving med at forholde os til. Hvad det præcis betyder af forandringer i adfærden og aktiviteterne på Musikskolen vil vi løbende informere alle brugere om her på hjemmesiden og via mail.

Mundbind / visir

Der vil fra torsdag d. 29.10. være nye restriktioner vedr. brug af mundbind/visir, når man færdes på Musikskolen, som er en offentlig kulturinstitution.

Retningslinjerne foreskriver, at man skal bære mundbind/visir ved ankomst og afsked, og når man bevæger sig rundt i bygningen, men at man ikke skal bruge mundbind, når man sidder på sin stol i til undervisningen og f.eks. til orkester eller korprøver. Der skal således ikke bruges mundbind, når man er ankommet til sin plads i undervisningslokalet og undervisningen foregår.

Kravet om mundbind/visir gælder alle elever (fra 12 år og op), forældre og Musikskolens medarbejdere, som færdes på Musikskolen.

På Minimusik holdene skal de deltagende forældre bære mundbind også ifm. undervisningen, da undervisningen ikke kun foregår siddende.

Forsamlingsforbud

Kulturministeriet har givet følgende melding vedr. forsamling på Musikskoler:

“Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget begrænsningen på 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementer forsvarligt.” (Kulturministeriet, 24.10.20)

Dette gælder aktiviteter, som er stående såvel som siddende.

Hvad angår aktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige og hovedsageligt er siddende, som fx koncerter og orkesterprøver (hvor de deltagende sidder på faste stolepladser og med ansigtet i samme retning), så er det det store forsamlingsforbud på op til 500 personer, der træder i kraft.

Dette betyder, at langt de fleste af musikskolens sammenspilshold kan fortsætte helt som de har gjort siden august, uanset elevernes alder, blot med den justering, at der i visse sammenhænge er krav om at deltagerne sidder ned og opstillingerne justeres, så man kigger i samme retning.

Minimusik – her må stadig deltage én voksen (det der betegnes som “nødvendige voksne) per barn til Minimusik.

Orkestre med elever, som er ældre end 21 år – kan fortsat afholdes, selvom der er flere end 10 personer i orkesteret, da orkesterprøverne vil foregå siddende, og alle er placeret på faste stole og med ansigtet i samme retning mod dirigenten.

Generelt appellerer vi til at alle er opmærksomme på at undgå al unødig færden på Musikskolen, så vi undgår forsamlinger og i det hele taget unødig kontakt. Derfor må forældre kun følge deres børn ind på Musikskolen, hvis det er absolut nødvendigt. Ligeledes skal færden på Musikskolen ifm. pauser mellem undervisning foregå med god afstand, så vidt muligt siddende osv.

Se desuden Musikskolens generelle retningslinjer i relation til corona HER.

Opdateret 27. oktober 2020