Corona-info

Få et overblik over alle restriktioner og anbefalinger for færden på Musikskolen i nedenstående.

Vi er glade for at Musikskolen trods alt stadig kan fortsætte alle sine aktiviteter på trods af alle corona-restriktionerne, som har betydet en del justeringer for både elever, forældre og medarbejderes færden og aktiviteterne på Musikskolen. Hjælpes vi alle ad med at overholde alle retningslinjer og følge anbefalingerne, så har vi sammen en chance for at holde virussen på afstand, og dermed kan vi holde musikundervisningen og så mange aktiviteter som muligt i gang!

Hvornår må du IKKE komme på Musikskolen

Jeg er nærkontakt til en smittet eller har symptomer på Covid-19

  • Er du hjemsendt fra skole, daginstitution eller arbejde pga. mistanke om smitte, altså BÅDE hvis du er defineret som nærkontakt eller har symptomer på Covid-19, så må du heller IKKE møde op på Musikskolen.
  • Er du nærkontakt til en smittet, så skal du testes på 4. og 6. dagen (se nærmere info HER). Du må først møde op på Musikskolen, når du har en negativ test.
  • Husk at melde afbud til din lærer.

Jeg er smittet med Covid-19

  • Er du konstateret smittet med Covid-19, altså har du en positiv test, skal du gå i selvisolation, og du må IKKE møde op på Musikskolen.
  • Husk straks af give Musikskolen besked om smitten, så vi kan sætte opsporingen i gang. Kontakt Musikskoleleder Torben Puggaard på mail tpu03@helsingor.dk.
  • Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hvad du skal gøre, hvis du er konstateret smittet med Covid-19 HER.

Mundbind / visir

Der vil fra torsdag d. 29.10. være nye restriktioner vedr. brug af mundbind/visir, når man færdes på Musikskolen, som er en offentlig kulturinstitution.

Retningslinjerne foreskriver, at man skal bære mundbind/visir ved ankomst og afsked, og når man bevæger sig rundt i bygningen, men at man ikke skal bruge mundbind, når man sidder på sin stol i til undervisningen og f.eks. til orkester eller korprøver. Der skal således ikke bruges mundbind, når man er ankommet til sin plads i undervisningslokalet og undervisningen foregår.

Kravet om mundbind/visir gælder alle elever (fra 12 år og op), forældre og Musikskolens medarbejdere, som færdes på Musikskolen.

På Minimusik holdene skal de deltagende forældre bære mundbind også ifm. undervisningen, da undervisningen ikke kun foregår siddende.

Forsamlingsforbud

Kulturministeriet har givet følgende melding vedr. forsamling på Musikskoler:

“Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget begrænsningen på 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementer forsvarligt.” (Kulturministeriet, 24.10.20)

Dette gælder aktiviteter, som er stående såvel som siddende.

Hvad angår aktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige og hovedsageligt er siddende, som fx koncerter og orkesterprøver (hvor de deltagende sidder på faste stolepladser og med ansigtet i samme retning), så er det det store forsamlingsforbud på op til 500 personer, der træder i kraft.

Dette betyder, at langt de fleste af musikskolens sammenspilshold kan fortsætte helt som de har gjort siden august, uanset elevernes alder, blot med den justering, at der i visse sammenhænge er krav om at deltagerne sidder ned og opstillingerne justeres, så man kigger i samme retning.

Minimusik – her må stadig deltage én voksen (det der betegnes som “nødvendige voksne) per barn til Minimusik.

Orkestre med elever, som er ældre end 21 år – kan fortsat afholdes, selvom der er flere end 10 personer i orkesteret, da orkesterprøverne vil foregå siddende, og alle er placeret på faste stole og med ansigtet i samme retning mod dirigenten.

Generelt appellerer vi til at alle er opmærksomme på at undgå al unødig færden på Musikskolen, så vi undgår forsamlinger og i det hele taget unødig kontakt. Derfor må forældre kun følge deres børn ind på Musikskolen, hvis det er absolut nødvendigt. Ligeledes skal færden på Musikskolen ifm. pauser mellem undervisning foregå med god afstand, så vidt muligt siddende osv.

Se desuden Musikskolens generelle retningslinjer i relation til corona HER.

Opdateret 30. november 2020