Elev på Musikskolen

Mere for pengene

Musikskolen anbefaler, at du benytter dig af de gratis fællesaktiviteter, for jo mere du spiller jo dygtigere bliver du. Snak med din lærer om hvilke fællesaktiviteter, du kan deltage i.

For alle 1. års instrumentalelever er det obligatorisk at deltage i fællesfaget Musiklære, som sætter turbo på indlæring af begreber, noder og rytmer mm. Derfor kan nogle elever være placeret på et Musiklære-hold, også uden at have tilmeldt sig faget.

Vi har inddelt instrumenterne i klubber, som står for en række fællesaktiviteter, som tilbydes i løbet af sæsonen. Se hvilken klub dit instrument hører til på siderne, der beskriver de forskellige instrumenter. Find en oversigt over alle instrumenter HER.

For elever i ORKESTER klubben er det obligatorisk at deltage i en fællesaktivitet.

Klubber og fællesaktiviteter

Læs mere om klubberne og udbuddet af fællesaktiviteter i de forskellige klubber HER. Tal med din instrumentallærer om hvilke muligheder, der er bedst for dig og henvend dig på musikskolens kontor, når der opstår praktiske spørgsmål.

Information og aflysninger foregår via mail og SMS

Al kommunikation fra Musikskolen kommer via mail og sms. Således også aflysning af undervisning, der sendes som mail og SMS til både barnets og forældrenes mobiltelefoner og mailadresser. Vi beklager, hvis dette nogle gange medfører, at man modtager den samme mail og sms flere gange. Det kan desværre ikke helt undgås.

Opdatér dine data

Som bruger kan du selv logge på vores database og se alle stamoplysninger og den skemalagte undervisning. Det er vigtigt at man selv ajourfører alle stamdata, således at vi altid har jeres aktive mail-adresser, telefonnumre, skole, klasse m.v. Log ind i vores database HER. Her kan du også se dit ”skema”, finde kontaktoplysning på lærerne m.v.

Betaling m.v.

Indbetalingskort udsendes hver måned via kommunens opkrævningskontor til din e-boks. Har du tilmeldt betalinger til kommunen til PBS opkræves raterne samtidigt.

Benyt muligheden for at indbetale via PBS. Hele sæsonen betales over 10 rater fra september 2020 – juni 2021. For Babymusik, Minimusik og Værkstedshold betales over 8 rater. Læs om Musikskolens regler for betaling, udmeldelse, mødepligt m.v.

Brug os

Du er altid velkommen til at henvende dig til din lærer, Musikskolens kontor eller til undertegnede med spørgsmål eller evt. problemer. Vi gør dog opmærksom på, at kontoret er ferielukket i skolernes ferie.

Venlig hilsen

Torben Puggaard
MGK- og musikskoleleder