Sanne Grøn : TROMPET, SUZUKI-TROMPET og GRUNDSKOLEN

Som 11-årig mødte jeg trompeten og begyndte at spille. Herefter har instrumentet og jeg haft et et godt og langt venskab.
Jeg er uddannet klassisk trompetist fra Nordjysk Musikkonservatorium hos Anton Hansen med musiklærereksamen i 2001.
Herefter fulgte 2 videregående studieår i Frankrig hos trompetisten André Presle.

Siden studietiden har jeg brændt for at undervise, for metodikken og pædagogikken, og jeg har altid funderet over den gode og tidlige musikalske begyndelse hos barnet. Dette førte mig til efteruddannelsen på RMC leg, spil og bevægelse hos Lotte Kærså i 2013.
Da trompet efter Suzuki metoden (modermåls metoden) blev udviklet af Ann-Marie Sundberg i Stockholm, tog jeg som en af de første i DK uddannelsen. Niveau 1 i 2015 samt Niveau 2 i 2019.

Siden 2005 har jeg været ansat på Helsingør Musikskole. Her underviser jeg trompetelever i alderen 5-20 år. Jeg er del af et team på 4 lærere, som varetager musikskolens blæserorkester på mellemstadie trinnet: Miniharmonien.

I grundskolen har jeg Minimusik (børn/forældre hold) samt et Musikværkstedshold.

Jeg er desuden en del af et samarbejdsprojekt mellem musikskolen og Hornbæk Skole, som kaldes ASI (Alle Spiller Instrument), hvor vi er 6 musikskolelærere tilknyttet. Her underviser jeg cornethold i 3., 4. og 5. kl.

Ved siden af mit arbejde på Helsingør Musikskole er jeg udøvende musiker og aktiv i det lokale miljø.