Undervisningen

Soloundervisning i 25 min.

Musikskolens tilbud om instrumental undervisning foregår som soloundervisning I 25 minutter. Dvs at eleven sidder alene med læreren i 25 min – med mindre andet er beskrevet på det pågældende fag. Det forventes, at eleverne øver sig derhjemme – hvor meget aftales individuelt med læreren.

Herudover kan der være sammenspil, som f.eks. bands, orkestre eller lignende – deltagelse i disse er mindst lige så vigtigt for elevens musikalske udvikling som soloundervisningen.
Sammenspil er gratis, hvis man modtager soloundervisning.
Der vil også være koncerter, som også er en del af undervisningspakken og vigtig for elevens læring.

Dvs. at når man går I musikskolen, skal man være forberedt på at deltage i andre aktiviteter end soloundervisningen.

Talentlinien

Helsingør Musikskole har en talentlinje til særligt talentfulde og engagerede elever, som overvejer at søge MGK.
Læs mere her