Skip to main content Skip to footer

Samarbejde

Helsingør Musikskole vil gerne samarbejde med aktører og institutioner, som også ønsker at skabe mulighed for mere musik til kommunens børn og unge.

Du er velkommen til at tage kontakt til os, hvis du har en god ide eller er nysgerrig på at høre mere om mulighederne. Nedenfor kan du læse om nogle af de samarbejder vi allerede har gang i.

Få fx en rundvisning i vores nye lokaler eller aftal et forløb fx med en gruppe børnehavebørn, din klasse e.l.

Vi kommer også gerne på besøg hos jer, og spiller for og sammen med jer. Tøv ikke med at tage kontakt og høre om mulighederne.

ASI – Alle Spiller Instrument

“ASI” står for Alle Spiller Instrument. ASI er dermed udtryk for mere gennemgribende samarbejdsmodeller i og med, at der er tale om undervisningsforløb, der involverer alle børn på en årgang, fx 3. årgang, således at samme forløb gentages flere år i træk med 3. årgang. Dermed kommer alle børn på skolen i løbet af deres skoletid til at prøve at spille på et instrument. Det kan fx være nogle af de mere specielle blæse- eller strygeinstrumenter som obo, klarinet, cello eller bratsch eller andre instrumenter, som skolerne ikke selv har mulighed for at introducere eleverne for.

På Hornbæk Skole

I 2016 startede vi det første ASI samarbejde med Hornbæk Skole. Dette samarbejde bygger i høj grad på erfaringer og inspiration fra det tyske program JeKi (Jedem Kind Ein Instrument).

På Hornbæk Skole er Musikskolen med til at løfte musikundervisningen i 2. og 3. klasse. I 2. klasse får eleverne undervisning af en af Musikskolens musikpædagoger, som giver dem en mere grundlæggende introduktion til musikkens verden gennem leg, musik og bevægelse, og de stifter bekendtskab med noder og spiller på diverse rytmeinstrumenter. Der arbejdes desuden med musikalsk opdragelse, klassedynamik og social adfærd, som i høj grad også vil understøtte fællesskabet og trivslen i klassen – også efter musiktimen er slut. I 3. klasse vælger eleverne et instrument, som de bliver undervist i på små hold á 5-6 elever, og de kommer også til at spille sammen og lave koncerter i løbet af året. I 4. klasse kan eleverne vælge at fortsætte til frivillig undervisning til en særlig lav pris hos Musikskolens undervisere. Denne undervisning foregår stadig på små hold i undervisningstiden.

Læs mere om ASI på Hornbæk Skole i evalueringsrapporten, som blev udarbejdet efter de første pilot-år i 2018.

På Skolen i Bymidten

Alle Spiller Instrument på Skolen i Bymidten er et nystartet samarbejde i 2021 omkring musikundervisningen af 3. årgang. Her består samarbejdet i tætte lærersamarbejder mellem skolens og musikskolens lærere, som sammen tilrettelægger et forløb på 12 uger, som afsluttes med en koncert. Eleverne får i dette forløb undervisning i enten blæse- eller strygeinstrumenter. Undervisningen består i en blanding mellem undervisning på små hold, men er i vid udstrækning også baseret på co-teaching, hvor hele klassen er samlet. Med denne undervisningstilgang er der særlige muligheder for at skabe synergi mellem og udnytte alle undervisernes forskellige fagligheder og kompetencer både hos skolens og musikskolens lærere.

Vi vil hellere end gerne både komme på besøg i daginstitutionerne og invitere jer ind på besøg hos os på Musikskolen i Lundegade 13. Det kan både være et enkelt kort besøg eller et længere musikpædagogisk forløb. I er velkomne til at tage kontakt til os, hvis I har en god ide eller er nysgerrige på at høre mere om mulighederne.

Legekunst

Musikskolen og Helsingør Kommune er med i det landsdækkende initiativ og forskningsprojekt Legekunst, som er en samskabende praksisform mellem pædagoger, kunstnere og børn. Legekunst ønsker at bringe de 0-6-årige tættere på kunsten og kulturen, og der forskes samtidig i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.