Skip to main content Skip to footer

Elev på musikskolen

Mere for pengene

På musikskolen vægter vi fællesskabet meget højt, og vi gør meget for, at alle elever hurtigt får et tilbud om sammenspil med andre.
Musikskolen anbefaler, at du benytter dig af de gratis fællesaktiviteter, for jo mere du spiller, jo dygtigere bliver du, og jo sjovere er det!
Snak med din lærer om hvilke fællesaktiviteter, du kan deltage i.

For alle 1. års sang- og instrumentalelever er det muligt at deltage i fællesfaget Musiklære, som sætter turbo på indlæring af begreber, noder og rytmer mm. 

 

Information og aflysninger foregår via mail og SMS

Al kommunikation fra Musikskolen kommer via mail og sms. Således også aflysning af undervisning, der sendes som mail og SMS til både barnets og forældrenes mobiltelefoner og mailadresser. Vi beklager, hvis dette nogle gange medfører, at man modtager den samme mail og sms flere gange. Det kan desværre ikke helt undgås.

Opdatér dine data

Som bruger kan du selv logge på vores database og se alle stamoplysninger og den skemalagte undervisning. Det er vigtigt at man selv ajourfører alle stamdata, således at vi altid har jeres aktive mail-adresser, telefonnumre, skole, klasse m.v. Log ind i vores database. Her kan du også se dit ”skema”, finde kontaktoplysning på lærerne m.v.

Betaling m.v.

Indbetalingskort udsendes hver måned via kommunens opkrævningskontor til din e-boks. Har du tilmeldt betalinger til kommunen til PBS opkræves raterne samtidigt.

Benyt muligheden for at indbetale via PBS. Hele sæsonen betales over 10 rater fra september til juni med mindre andet er angivet - se priser

Brug os

Du er altid velkommen til at henvende dig til din lærer, Musikskolens kontor eller til undertegnede med spørgsmål eller evt. problemer. Vi gør dog opmærksom på, at kontoret er ferielukket i skolernes ferie.