Skip to main content Skip to footer

Søg på alder

Violin, Suzuki

Suzukimetoden er en musikpædagogisk metode, der anvendes i instrumentundervisning. Den blev udviklet af den japanske violinist Shinichi Suzuki.
Filosofien er, at eleven i sit eget tempo og igennem leg skal lære små færdigheder - på samme måde som et lille barn lærer at tale.
Man arbejder længe med samme melodi, så eleven kan den udenad, og melodier spilles om og om igen, efterhånden som musikaliteten udvikles.

Suzukiviolinundervisning bygger på leg, efterligning, musikalitet og humor.
Barnet møder sammen med en forælder (eller anden voksen) til en lektion en gang om ugen, og en gang om måneden er der fællestime med andre børn, hvor man spiller med og for hinanden.
Forældrene bliver informeret om, hvordan de på den bedste måde opmuntrer barnet.
Når nye melodier skal læres, optager forældrene en video af underviseren, hvor der fortælles og spilles.
Undervisningen tilpasses altid barnets alder. Med de yngste understøttes undervisningen fx af små fingerdyr. ”Sluprefrøen” plejer at være børnenes yndlingsdyr.
Metoden er i høj grad ”onepoint- teaching”. Det vil sige, at man koncentrerer sig om et punkt ad gangen i stedet for at ”blande alt sammen i en gryde”, det giver en større oplevelse af succes, som igen er motiverende for at kunne lide at spille.

Alder: Fra 4 år. For nogle børn vil det dog være lidt for tidligt.

Undervisning:
Mandag, tirsdag onsdag og torsdag på musikskolen.
Soloundervisning aftales individuelt med underviseren.

Instrument kan lejes.

Underviser(e)